بازدیدکنندگان : 51035

بایگانی

یکشنبه 8 مرداد‌ماه سال 1391
آروم
آرامش را از دریا گرفتم

دریا طوفانی شد و من آروم …

میم نوشت :

برگشتم

دریا مشوش بود

بی قرار بود

بر عکس همیشه !مطالب گذشته