بازدیدکنندگان : 51035

بایگانی

یکشنبه 15 مرداد‌ماه سال 1391
من و خودم دوتایی...

قطره قطره دارم آب میشم ومیمیرم ونیستی

هفته هفته ها میرن چشم به در میدوزمو نیستی

وقتی نیستی بی توهرثانیه ازحسرت میمیره

یاده شونه های گرمت هیچوقت ازیادم نمیرهمطالب گذشته