بازدیدکنندگان : 51035

بایگانی

شنبه 13 مهر‌ماه سال 1392
راه یابی نمایشی خیابانی از میناب به تئاتر فجر


نمایش "چوک ابوموسی" به کارگردانی حسن سبحانی به جشنواره فجر راه پیدا کرد ، تبریک به جامعه هنری مینابمطالب گذشته