بازدیدکنندگان : 51035

بایگانی

چهارشنبه 27 اردیبهشت‌ماه سال 1391
برگشتم
به لحظه های "بی" توبودن سلام میکنم

به سینه ام دلی هست به نام میکنم

تمام میشود این فاصله ها بی گمان

 به لحظه های "با "تو بودن سلام میکنم


بعد از دو سال ... سلام مطالب گذشته